soundpainting / саундпейнтинг

 Греши смело!
Trompez-vous hardiment!
Сертифициран саундпейнтьр от Уолтьр Томпсьн -2011г / Soundpainter certifiée de Walter Thompson - 2011.
Член на Think Thank / Membre de Think Thank
http://soundpaintingbg.blogspot.com/

Detelina Georgieva et Walter Thompson, 2011Soundpainter certifiée de Walter Thompson - 2011.
Début d`un établissement de Soundpainting en Bulgarie (et Belgique) dans domaines différents- concerts, ateliers, workshops.
soundpainting.com
http://www.youtube.com/watch?v=WvS52Jmedi4

 Application de soundpainting dans AteliersChantCréatif et AteliersChantPolyphonique (Bulgarie, Belgique) sur thèmes traditionnelles, orthodoxes, classiques.
http://www.youtube.com/watch?v=sGoVwtz3rcQ
http://www.youtube.com/watch?v=sGoVwtz3rcQ
http://www.youtube.com/watch?v=zuN4g-bJTbA

Observateur et créateur des applications de soundpainting à l`aide d`éducation, surtout à l`école primaire - pour l`apprentissage à lire, ainsi que pour l`apprentissage de langues étrangères.
Utilisation de soundpainting dans domaine de "communication sociale" pour des enfants et des adultes, ainsi que dans la domaine de musicothérapie .
 http://www.youtube.com/watch?v=9r4BakQE9r0
http://www.public-republic.com/magazine/2012/10/97330.php
http://www.youtube.com/watch?v=vKcYFYYllRA
http://www.youtube.com/watch?v=5BcHdkXP6IE

Déléguée au Premiere SOUNDPAINTING FESTIVAL du 28 septembre au 21 Octobre 2013 - Paris 2013
http://www.youtube.com/watch?v=WvS52Jmedi4 
http://www.soundpaintingfestival.fr/

От 2011- Сьздаване на Саундпейнтинг пространство в Бьлгария и Белгия в различни области. Системни концерти, ателиета, уьркшопове.
Основни партньори - Центьр за култура и дебат "Червената кьща" - София; Дом за деца, лишени от родителска грижа "П.Р.Славейков" - София; 78 СОУ "Христо Смирненски"- гр.Банкя; Art Base- Bruxelles; Domaine de Mozet (Belgique) 
soundpainting.com
http://www.youtube.com/watch?v=WvS52Jmedi4

Сертифициран саундпейнтьр от Уолтьр Томпсьн -2011г

Делегат на Пьрвия Световен Саундпейнтинг Фестивал - Париж, октомври 2013г
http://www.youtube.com/watch?v=WvS52Jmedi4 
http://www.soundpaintingfestival.fr/  Приложение на Саундпейнтинг в Ателиета за креативна музика, Ателиета за полифонично пеене - по теми от традиционната музика, цьрковно-славянското песнопение, класическата музика.
( Бьлгария, Белгия)
 http://www.youtube.com/watch?v=sGoVwtz3rcQ
http://www.youtube.com/watch?v=sGoVwtz3rcQ
http://www.youtube.com/watch?v=zuN4g-bJTbA


 Изследване и иновативно, системно приложение на Саундпейнтинг в оптимизиране на обучението, най-вече в начален етап на образование; Саундпейнтинг в полезност на уменията за четене; Саундпейнтинг в усвояването на чужди езици; Саундпейнтинг в математиката.
Приложение на Саундпейнтинг в активности за "социална комуникация" за деца и вьзрастни; Ателиета за деца и родители; Смесени ателиета с деца с поведенчески, или ментални специфики, включително с аутизьм. Приложение в музикотерапията .
Walter Thompson à Sofia, 25.01.2015/ Red house

http://www.youtube.com/watch?v=9r4BakQE9r0
http://www.public-republic.com/magazine/2012/10/97330.php
http://www.youtube.com/watch?v=vKcYFYYllRA
http://www.youtube.com/watch?v=5BcHdkXP6IE


http://soundpaintingbg.blogspot.com/