video / видео"Jovano"/ Sofia 2014
https://www.youtube.com/watch?v=N9MtS38r2Tw&feature=youtu.be"Jovano"
Detelina Georgieva & Simeon Leonidov
07.2014/Red house/Sofia
"Йовано"
Детелина Георгиева & Симеон Леонидов
07.2014/ Центьр за култура и дебат "Червената кьща"/ София

========================================================================================
Detelina Georgieva & Banda Del Badre & Soundpainting
"Une legende, une prierre, une artiste"
07.2014/Red house/Sofia

Детелина Георгиева & Banda Del Badre & Саундпейнтинг
" Легенда, молитва, артист"
07.2014/ Центьр за култура и дебат "Червената кьща"/ София
 Soundpainting Think Tank, Espagne 2014
https://www.youtube.com/watch?v=_5bUQcBfFAk
_________________________________________________________________________________

 * Fly drums composition -1 - 2014

https://www.youtube.com/watch?v=x2olAaQXP3o


________________________________________________________________________________ 

* Из " Една легенда, една молитва, един артист" / " Une légende, une prière, une artiste"
Art Base, Bruxelles, 4 mai 2014


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Из "Птици"-2014 / "Oiseaux"2014"Summertime" ( "Oiseaux" 2014 / "Птици" 2014 )
https://www.youtube.com/watch?v=xQIKlVCOOgg 

 * Из "Фантазии"-2013 / "Fantaisies"
„Център за култура и дебат Червената къща", София / Red House, Sofia

" Лале ли си, зюмбюл ли си"
http://www.youtube.com/watch?v=yVRSlbuPk_Y
*Из "Метаморфози"- 2009 /" Métamorphoses"


 " Кармен" / "Carmen"

https://myspace.com/detelinageorgieva/music/song/carmen-medley-dilmano-dilbero-9428586-9229770--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Из "Среща в София--2"- 2010 - Детелина Георгиева, Шарл Лоос, Ян де Хаас/
 "Rencontre à Sofia-2" - Detelina Georgieva, Charles Loos, Jan de Haas
* Концерт, иницииран от Посолството на Кралство Белгия послучай председателството на Белгия в Сьвета на Европа - Концертен комплекс "Бьлгария" - 2010г/.

Un projet, initié par l`Ambassade belge à Sofia et Wallonie Bruxelles International  à l`occasion de la présidence belge de l`Union européenne.
http://www.youtube.com/watch?v=WY1RQXFhH5w
http://www.youtube.com/watch?v=ERQ5_ZKbzCg"Стана" / "Stana"
 https://myspace.com/detelinageorgieva/video/charles-loos-detelina-georgieva-jan-de-haas/27604633" Среща в София-1"  - 2006 - / "Rencontre à Sofia -1"
Detelina Georgieva, Charles Loos, Jan de Haas
Проект, продуциран от Посолството на Кралство Белгия и
Валония - Брюксел Интернационал послучай интегрирането на Бьлгария в Европейския сьюз и идването на принц Филип в Бьлгария.
Концерти в София и Русе.
Un projet, initié par l`Ambassade belge à Sofia et WBI à l`occasion d`intégration de la Bulgarie dans l`Union européenne et dans le cadre de la visite de prince Philippe en Bulgarie. Concerts à Sofia et à Rousse.

https://myspace.com/detelinageorgieva/video/charles-loos-detelina-georgieva-jan-de-haas/27604633

Русе 2004 /Russe 2004
Из " Божествена комедия" - 2002 /" Comedia divina"


"Вавилон"/ "Babilon"
https://myspace.com/detelinageorgieva/video/babylon/27604177